Týždeň slovenského filmu

Panel o slovenskom hranom filme 2022
20. 4. 2023 – 14:00

moderátorka: Jelena Paštéková
referát: Michaela Malíčková
koreferát: Katarína Mišíková

Četovacie okienko
Ďakujeme, že sa správate slušne,
nespamujete a nepoužívate hrubé slová. Pri porušení týchto pravidiel môžu byť vaše príspevky zablokované.